torsdag 10 juni 2010

Bloggen som mötesplats och redskap för reflektion

Du kan ge och få tillbaka
Du kan sprida kunskaper, information och åsikter och du kan ta emot andras kunskaper, information och åsikter. Via kommentarsfunktionen och pingbacks kan kommunikationen fungera åt båda hållen. Dessutom uppstår lätt samtal mellan olika bloggare som på så vis inspirerar varandra till nya tankar och texter.

Du blir klokare
Genom att formulera dina tankar för dina mottagare tvingas du också att formulera dem för dig själv – dina tankar klarnar och du kan utifrån dem lättare fatta kloka beslut.

Bloggar är alltså bra till mycket!

Christina Löfving, IT-pedagog i Stenungsund, har skrivit en intressant artikel om detta i Datorn i utbildningen 2009:4:

Bloggar och sociala nätverk som kompetensutveckling.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...