måndag 7 juni 2010

Vad kan vi tillföra vad gäller elevers medievanor

Eleverna använder sig mycket av olika medier i dag. De tittar inte bara mer på film än vad vi kunde göra när vi var i deras ålder, utan de lägger massor av tid till att sitta vid datorn. Till exempel söker de på internet, chattar, bloggar, spelar och lägger upp bilder och filmklipp på sig själva och andra. Vi lärare är visserligen ofta inte lika tekniskt duktiga som våra elever, men vi kan lära dem mer om hur filmer är upplagda rent dramaturgiskt och om hur arbetet ser ut innan man börjar filma. Vi kan hjälpa dem att analysera medier, till exempel genom att titta på hur reklam ofta ser ut och vad man ska tänka på när man söker fakta på nätet (källkritik) m m. Vi kan också hjälpa till att göra dem mer medvetna om vad man kan och vad man inte bör skriva eller lägga ut på nätet.

Alla elever har inte samma tekniska baskunskaper vad gäller medieanvändning. Vi lärare kan därför hjälpa dem som inte är så vana att bli bekanta med fler sätt att använda datorn. Jag tycker att alla måste vara bekanta med tidningarnas nätupplagor och kunna skriva ordbehandling, skicka e-post, bifoga filer och göra källkritiska sökningar på internet. Dessutom är det bra om de kan göra PowerPoint-presentationer och hantera bloggar, bilddagboken, facebook, twitter, google docs med mera.

Även om många av våra elever är skickliga användare kan flera av dem behöva bli mer medvetna om hur andra försöker påverka dem genom medierna.

De behöver också ofta tips om hur de kan använda sig av medierna för sitt lärande.

Vad tycker du att elever på gymnasiet behöver kunna vad gäller användning av olika medier?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...