torsdag 10 juni 2010

Bloggande består av givande och tagande

When you let me take, im greatful, when you let me give, im blessed CC by .scarlet.

"When you let me take, i'm greatful, when you let me give, i'm blessed" by .scarlet. CC (by,nc,nc).

Tack vare bloggen och de potentiella läsare som jag vänder mig till, känns det mer motiverande för mig att försöka samla tankarna och skriva ner dem. Och vi vet ju alla hur nyttigt det är att reflektera mera ...

Ändå är det inte det viktigaste som bloggen har gett mig. Det viktigaste är istället att bli del av ett nät av bloggare, att få nya kontakter, inspiration, att få ta och försöka ge tillbaka, att få vara del i ett samspel med likasinnade fränder.

Tack för att ni finns!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...