måndag 7 juni 2010

Medier i undervisningen

Jag har det sista året funderat mycket över hur man kan använda sig av olika typer av medier i undervisningen och hur detta påverkar elevernas lärande.

Det finns många olika medier att välja mellan, förutom läroböcker finns till exempel tidningar och tidskrifter, tv-program och filmer, radioprogram och bilder av olika slag. Via Internet når vi alla dessa medier med hjälp av bara några enkla klick. Tack vare att allt fler skolor har allt bättre tillgång på datorer till såväl lärare som elever har det alltså blivit mycket lättare och smidigare att föra in medier i undervisningen.

I skolan får eleverna träna sig i att använda dessa olika medier och de får studera och diskutera kring dem: "Vad kännetecknar de olika medierna?", "Vad kan man använda dem till?" och "Vilka styrkor och svagheter har de?".

Förutom att studera och jämföra olika medier som andra har producerat, tror jag att eleverna behöver skapa egna medier: egna texter, egna ljudinspelningar, egna bilder och egna filmer (och om man ska gå in mer i detalj: till exempel egna reportage med rubrik, underrubriker, ingress, brödtext och bild).

Om eleverna lär sig att producera (och inte bara konsumera) medier, tror jag att de blir ännu bättre på att förstå de olika mediernas förutsättningar.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...