fredag 18 juni 2010

Vuxna förebilder på nätet

Jag tycker att det är intressant att läsa att ungdomar och barn efterfrågar mer vuxennärvaro på nätet. De vill att vi ska se vad som händer där och lägga oss i om något går över styr (Svenska Dagbladet, 2008-02-12).

Egentligen är det logiskt. Det behövs såväl vuxna som ungdomar och barn, som ser och vågar agera när någon blir illa behandlad, såväl på nätet som IRL. Vuxna har ett större ansvar. Samtidigt är det svårt för oss att hinna med att hålla oss uppdaterade kring vad som händer på ungdomarnas alla arenor på nätet. Enda sättet är nog att vi försöker se till att skapa ett sådant förtroende hos barn och ungdomar att de kan och vågar prata med oss när de stöter på problem.

Hur gör du?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...