onsdag 23 juni 2010

Webben i framtiden

Hur tror ni att vi kommer att använda webben i framtiden?

Jag tror att vi kommer att fortsätta att använda den för att interagera och kommunicera, för där ligger en enorm kraft! Jag tror att webben kommer att bli en lika integrerad och självklar del av människors liv som en gång (snigel-) posten (som i dag nästan helt spelat ut sin roll) och telefonen (som jag tror också snart kommer att ha spelat ut sin roll). I dag skickar vi via webben fortfarande främst text till varandra, men inom den närmsta framtiden tror jag att vi kommer att skicka ännu mer ljud, bilder och filmer.

Unga verkar inte lika rädda, som oss lite äldre, för att lämna ut sig själva digitalt - kanske är det en del av deras identitetsskapande att forma ett digitalt avtryck? Detta tror jag kommer att leda till att webben kommer att användas till allt mer personliga (och kanske intima?) uttrycksformer.

Att materialet på webben är så stort och svåröverskådligt kommer vi successivt att lära oss att hantera. Jag tror att en del kommer att dra nytta av att man kan gömma sig i det, andra kommer att leta och finna sätt att profilera sig för att synas.

Allt fler utav oss kommer att tipsa varandra om roliga och användbara saker som vi hittat på webben och materialet vi hittar där kommer att vara föränderligt och oberäkneligt, men också spännande och rikt!

Vad tror du om framtiden?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...