onsdag 2 juni 2010

IKT- och pedagogikkurs vid KTH

Jag har påbörjat en distanskurs vid KTH i Stockholm som heter LC100N Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för 21:a århundradet, 8 hp.

Så här beskrivs kursmålen:

"Kursens mål är att utveckla deltagarnas digitala kompetens så att de efter kursen kan använda Internet och digital teknik för att stödja lärande samt att denna kompetens blir en viktig del av deras yrkeskunnande."


Och här kommer en kort film med information om kursen:


En del av redovisningarna ska ske i form av blogginlägg och vi ska skapa egna bloggar på Blogger. Det blir ett bra tillfälle för mig att pröva ett nytt bloggverktyg, för jag har tidigare endast jobbat med Wordpress.

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...