lördag 12 juni 2010

Google Docs - för samarbete och fildelning

Google dokuments erbjuder många möjligheter och de största fördelarna med verktyget är att det är webbaserat och gratis!

Jag har fört över flera redan färdiga dokument till Google dokument för att jag skulle kunna få tillgång till dem från vilken dator som helst. Jag har också skapat nya texter direkt i verktyget.

Vid ett tillfälle antecknade jag vad jag och mina elever kom fram till under en lektion och sedan lät jag eleverna gå in och kommentera mina anteckningar. Idén var väl inte så dum, men det funkade dåligt, för endast ett par elever kunde komma in och redigera i dokumentet samtidigt. För att de skulle kunna lyckas kommentera direkt i dokumentet hade jag alltså behövt ge dem uppgiften i läxa och hoppas att de inte försöker göra den samtidigt.

Här är mina anteckningar från lektionen i google docs:
https://docs.google.com/Doc?docid=0Aazr0AM4M8ZwZGhkM3Q4dG1fN2M3aGQ0a2do&hl=sv

Jag har också prövat att dela dokument med andra, så att vi båda kunde arbeta i dem och det funkade fint. En nackdel är dock att varken de eller jag kunde se vilka redigeringar som gjordes av de andra. På det viset fungerar wikis bättre.

Jag har också öppnat vissa av mina dokument så att alla kan läsa dem, till exempel: https://docs.google.com/Doc?docid=0Aazr0AM4M8ZwZGhkM3Q4dG1fM2dobm5iemRn&hl=sv

En annan fördel med Google docs är att det finns så många funktioner samlade. (Jag har dock hittills bara prövat att göra dokument och enkäter.) En nackdel är att alla funktionerna inte är så användarvänliga. Till exempel tycker jag det är bökigt att få mina dokument snygga för utskrifter.

Microsoft Office Live kommer att erbjuda en liknande tjänst, men den är ännu bara på beta-stadiet. En sådan produkt (med Office-paketets format och funktioner som användare redan är vana vid) låter mycket intressant! Jag ser fram emot att tjänsten blir färdig!

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...