måndag 8 november 2010

Att skriva sig till läsning

Skulle inte alla elever kunna ha nytta av datorn när de lär sig läsa och skriva? Jag menar inte bara de elever som har behov av "specialpedagogik"?!

Det har i dag blivit populärt med läs- och skrivprojekt som utgår från en metod som kallas "att skriva sig till läsning". Metoden är skapad av den norske pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton. Trageton hävdar att man ska börja med att lära sig skriva därför att det är lättare att lära sig än att läsa. Med datorns hjälp har det dessutom blivit ännu lättare. Tragetons studie visade att de barn som "skrivit sig till läsning" enligt hans metod, lärde sig att skriva bättre och längre texter än andra elever. De lärde sig också att läsa snabbare. Något förvånande fick de också vackrare handstil än jämförelsegrupperna,  när de väl började skriva för hand. Jag tänker att det kanske berodde på att dessa elever istället tränat sig mycket i att teckna. Varje text de skrev skulle de nämligen sedan illustrera. Detta kunde nog kompensera att de inte tränat sig så mycket i att skriva för hand som kontrollgruppen. Mer om Tragetons metod kan du läsa i Datorn i utbildningen nr 3, 2004.

Många kommuner har börjat liknande projekt. Så här beskrivs till exempel projektet "Skriva sig till läsning 2.0" på Ystads kommuns webbsida:

"Vårt arbete med Skriva sig till läsning har sin grund i Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Hans utgångspunkter är att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att ägna sig åt att forma bokstäver i förskoleklassen och åk 1. Istället bör man låta eleverna använda datorer för att skriva i förskoleklassen och åk 1. Om man väntar med att bokstavsträna för hand till åk 2 sparar man mycket tid som man istället kan ägna åt språkutveckling och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. De som väntar med att skriva bokstäver för hand till åk 2 får dessutom en bättre handstil!
Skriva sig till läsningErfarenheterna från arbetet i Ystads kommun visar på många fördelar, bland annat:
  • Lusten att skriva blir större
  • Intresset för läsning ökar
  • Lättare att samarbeta kring texter
  • Texterna blir bättre och mer innehållsrika
  • Lättare att skriva för elever med motoriksvårigheter
  • Eleverna kan läsa vad de andra har skrivit
  • Eleverna lär sig stor bokstav och punkt snabbare
  • Naturlig koppling mellan versaler och gemener
Våra erfarenheter finns sammanställda i två dokument, det ena är en informationsbroschyr till föräldrar, den andra ett inspirationshäfte för pedagoger." 


Man kan läsa mer om projektet i bland annat Datorn i utbildningen nr 4, 2006.

Säkert är det ingen slump att Guldäpplets jury i år (2010) valde att dela ut sitt särskilda pris till Joakim Thornström, IT-pedagog  och IT-samordnare i Ystad kommun. Han driver nämligen ett intensivt utvecklingsarbete inom IT i grundskolan i Ystad och har drivit projektet "Att skriva sig till läsning 2.0 (som jag citerade ur ovan) och så har han en fantastiskt fin blogg, som jag verkligen vill rekommendera http://thornström.se/ (observera att han har bytt adress, tidigare bloggade han på Skolväskan http://skolvaskan.skolbloggen.se/) och så vill jag tipsa om hans värdefulla länk- och materialsamling på adressen: http://www.ystad.se/skolvaskan.

Även förra årets vinnare av lärarstipendiet guldäpplet (2009) Erica Lövgren, använde sig av metoden med sina försteklassare på Norrbyskolan i Piteå.

Nå vad säger du? Skulle inte alla elever kunna ha nytta av datorn när de lär sig läsa och skriva?!


Fler lästips:
Du kan bland annat läsa mer om metoden på Skolverkets webbplats IT för pedagoger:
http://itforpedagoger.skolverket.se/erfarenheter/Svenska/berattargladjen_i_centrum/.

på Multimediabyrån:
http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/sprakmiljoer/Mariebergskolan-Umea/

och på GR Utbildnings hemsida:
http://www2.grutbildning.to/attskriva/lankar.htm

I denna mycket konkreta pdf går Peter Essen igenom hur man kan lägga upp undervisningen enligt metoden:
http://www2.grutbildning.to/attskriva/PDF/Lattfil_Skriva_sig_till_lasning.pdf

Detta är Erica Lövgrens webbsida om Att skriva sig till läsning:
https://sites.google.com/site/skrivasigtilllasning/home

CMIT:s hemsida:
http://www.edu.pitea.se/cmit/asl/index.htm

1 kommentar:

Miia sa...

Jag tycker Tragetons metod låter intressant och den verkar ju faktiskt fungera. Om jag var lågstadielärare så skulle jag vilja testa denna metod.

Som tur är så är det många skolor i Sverige som har hakat på och testat och med bra resultat, bl a har Kungsgårdens skola i Sandviken förbättrat Tragetons ursprungliga metod (han använde ju datorn mest som skrivmaskin i sina norska forkningsklasser) med olika tekniska hjälpmedel som talsyntes och ljudande tangentbord. Dessa hjälpmedel har gjort att resultaten blivit ännu bättre.

Jag kan tänka mig att eleverna när de börjar skolan befinner sig på väldigt många olika nivåer, där en del redan kan läsa lite och andra inte alls. Då måste det ju vara otroligt frustrerande att gå igenom alla bokstäverna från början. Denna metod gör att eleverna får lära sig på sin egen nivå och i sin egen takt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...