söndag 14 november 2010

Tips på filmer om hur du kan hjälpa barn med olika neuropsykiatriska diagnoser

I den här mer övergripande filmen ger Inger Nilsson, forskare och lärare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, några tänkbara förklaringar till varför elever bestämmer sig för att de inte kan eller vill göra sina skoluppgifter:


Ungas beteende - som ett isberg from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Själv tycker jag att det är en tänkvärd film. Den visar hur olika skälen kan vara och ger förslag på hur man kan anpassa sin undervisning. Tar vi reda på de bakomliggande orsakerna, har vi så klart lättare för att förstå och hjälpa våra elever. Med vissa elever måste vi till exempel vara extra tydliga: tala om exakt vad som gäller och vad de ska göra och undvika ord i stil med "om", "kanske" och "sedan".

Precis som intelligens kan vara fördelad enligt normalfördelningskurvan, kan enligt Inger Nilsson även andra typer av förmågor vara olika utvecklade. Detta beror på både arv och miljö:


Alla lär olika from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Eftersom i stort sett alla elever i dag går tillsammans, måste läraren våga ha olika regler för och förväntningar på olika elever.

Inger Nilsson hävdar att man inte ska utgå från diagnoser utan från de problem som uppstår och att man ska vara öppen för möjligheten att det kan ligga verkliga svårigheter bakom att en elev inte följer med i undervisningen. Här får du några tips på saker du kan göra för att din undervisning ska bli tydligare för dina elever:


Tips till pedagoger from Margareta Hellstrom on Vimeo.

De saker som du gör för att anpassa din undervisning för elever med svårigheter, hjälper även de elever som inte har särskilda problem. I den här filmen ger Inger Nilsson fler tips, bland annat om hur man kan dela upp läxor och använda stödjande verktyg i sin undervisning:


Teknik som underlättar from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I de följande filmerna går Inger Nilsson igenom några orsaker till studiesvårigheter och ger tips på hur vi som lärare kan hjälpa dessa elever.

Här berättar Inger Nilsson lite mer om vad som kännetecknar abstrakt tänkande och svårigheter med detta:


Abstrakt tänkande from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I denna film berättar Inger Nilsson om mentaliseringsförmågan och svårigheter i att leva sig in i vad andra människor känner, tänker och förväntar sig av dem och att kunna reflektera kring det man själv gör:


Mentaliseringsförmåga from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I denna film berättar Inger Nilsson om elever som är mycket detaljorienterade och har svårt att sålla och förstå centrala sammanhang:


Informationsbearbetning from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I denna film berättar Inger Nilsson om problem med arbetsminnet och svårigheter i att planera, genomföra och slutföra uppgifter:


Exekutiva funktioner from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Den här filmen tycker jag är en fin skildring av hur det är för 16-åriga Elin och 15-åriga Patrik att leva med ADHD: Film om tonåringar som lever med ADHD. Bland annat hävdar man i filmen att flickor med ADHD märks mindre och därför sällan får diagnos och hjälp. På Janssen Cilags webbplats kan du hitta en hel del intressant material om diagnosen ADHD, behandling, verktyg och tips, bland annat riktade direkt till tonåringarna själva.

I den här filmen berättar Inger Nilsson om koncentrationssvårigheter:


Koncentrationssvårigheter och ADHD from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I den här filmen berättar "den prisbelönte föreläsaren och författaren Pelle Sandstrak /.../ med inlevelse och humor om sitt liv med Tourettes syndrom. Om hur han som barn bortförklarade sina tics och ritualer, och hur grava tvångstankar fullständigt tog över hans liv. Idag är Pelle frisk - så frisk som han vill bli."

Kategori:Vad händer med de här eleverna när de blir vuxna? I den här filmen berättar Inger Nilsson bland annat att det finns behov av människor av speciella talanger, som vågar och kan gå sin egen väg och som har sinne och minne för detaljer:


Fördelar from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Den här filmen handlar om hur man kan (och bör) ta tillvara på de starka sidor ett barn har och hur dessa styrkor kan utvecklas till passioner och glädje för både dem själva och deras omgivning. Filmen handlar om Julia som är 16 år och har autism och en ovanlig talang för musik:

1 kommentar:

Linn sa...

Vad bra att du sprider dessa tips!

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...