onsdag 3 november 2010

Ökad förståelse med hjälp av simulator och Second life

Du kan använda virtuella världar för att få förståelse för människor som har någon form av diagnos. Med hjälp av den här filmen, kan du till exempel leva dig in i hur en schizofren person kan uppleva världen:Filmen är ett exempel på upplevelser som du kan pröva på i den virtuella världen Second life.

På den här sidan kan du (efter att ha laddat ner några programvaror) pröva på en kognitionssimulator:


Kognitionssimulatorn - www.hi.se

I kognitionssimulatorn kan du påverka upplevelsen av det som händer i ett klassrum på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, aspergers syndrom eller dyslexi.

Jag hade först problem med att få programvaran att fungera, men när den väl gjorde det var simulatorn en skrämmande upplevelse. Jisses! Kan det verkligen stämma? Är det så man upplever lektioner i skolan när man har ADHD eller aspergers syndrom?! Mycket intressant och mycket läskigt!!!

Vad tycker du? Känns det förljuget eller förenklat? Eller har du efter spelet lättare att känna förståelse och empati för dem som har diagnosen?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...