torsdag 4 november 2010

Material om "särskilt stöd" på Pedagogwebben

På Utbildningsradions webbplats Pedagogwebben kan du hitta användbart material när du har elever som är i behov av särskilt stöd. 

Avsnittet har två delar: "Specialpedagogik" (som är ett mer generellt avsnitt om olika funktionsnedsättningar och hur man kan stötta barn med dessa svårigheter) och "Dyslexi" (som är ett mer fördjupat material kring hur vi i skolan bättre ska kunna hjälpa elever som har svårt för att läsa och skriva).

Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...