onsdag 17 november 2010

I dag skriver eleverna nationellt prov i kursen Svenska B

I dag skriver mina elever nationellt prov i kursen Svenska B. Förberedelserna har varit många. Som elev behöver man ju träna sig i att skriva olika typer av genrer och framför allt att skriva intresseväckande inledningar, medvetna avslutningar och att hålla kvar den röda tråden. De måste kunna göra fullständiga källhänvisningar, referera korrekt med referatmarkörer och utan att missförstå de texter som de använder och de måste kunna skilja mellan andras tankar och åsikter och sina egna.

Deras sista uppgift före provet var följande:
Detta är en lite mindre uppgift som tränar och förbereder er för den skriftliga delen i det nationella provet.
 1. Läs texterna och titta på bilderna i häftet till det nationella provet.
 2. Välj ut ett eller två material som intresserar dig.
 3. Presentera materialen (vad är det för typ av bild/text, vem har gjort den etc, vad föreställer den, etc).
 4. Analysera det/reflektera kring det som du valt ut (varför har du valt det, hur kopplar du det till temat. etc).
Tänk särskilt på följande:
 • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
 • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
 • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
 • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
 • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
 • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
 • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.
Ni ska skriva era texter (på lektionstid och hemma vecka 45) och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin "Tema: språk". På måndagen och tisdagen vecka 46 läser ni varandras inlägg och kommenterar dem både vad gäller innehåll och form.

Här kan du läsa resultatet av uppgiften: http://cwastes.skolbloggen.se/

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...