torsdag 25 november 2010

Lärarens framtida roll

Sir Ken Robinson hävdar i denna film att det finns massor av människor som inte vet vad de är bra på och som undrar över om de över huvud taget är bra på någonting. Det finns också massor av människor som inte trivs med det som de arbetar med. De bara uthärdar vardagarna och ser fram emot de arbetsfria helgerna.

Utbildning har, enligt Robinson, en tendens att föra bort människor från deras naturliga talanger och lite längre fram i talet ger Robinson ett konkret exempel på en elev som valde att strunta i skolans råd och istället följa sitt hjärta: han "slösade bort sin talang" och blev brandman (och till freds med sitt liv).

Robinson liknar skolan vid snabbmatskulturen där allt är standardiserat och jämför den med Michelinkrogarna där allt är anpassat efter lokala förutsättningar och kundernas intressen och behov. Skolan har enligt Sir Robinson valt "fast food"-modellen, det vill säga en industriell modell för utbildning, som är baserad på ett linjärt tänkande och som gör oss såväl kraft- som själlösa.Människor har otroligt olika talanger och intressen. Sir Robinson hävdar bestämt att vi i skolan måste bli bättre på att hitta dessa talanger och passioner hos våra elever. Vi ska inte reformera skolan. Det räcker inte - man ska inte förbättra ett system som inte fungerar. Istället måste vi förändra den från grunden. Vi måste skapa en revolution! Enligt Robinson kommer detta inte att bli lätt. Vi måste nämligen ifrågasätta sådant som vi i dag tar för givet.

Vi måste alltså bli bättre på att ta tillvara människors talanger och passioner. Sir Ken Robinson menar att skolan därför måste bli bättre på att individualisera undervisningen så att elever kan hitta sina starka sidor och bygga vidare på dem. Vi måste ge dem möjlighet att arbeta med sådant som berör och engagerar dem, annars kommer de att hoppa av studierna.

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om Sir Ken Robinson och hans åsikter:
http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson.html

Filmklippet ovan ligger på adressen:
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

I den här intervjun utvecklar Sir Robinson vad han menar med kreativitet:Alla har förutsättningar att vara kreativa och kreativitet är en färdighet som man utvecklar genom träning! Sir Robinson säger också att kreativitet är det där lilla extra (orginaliteten) som du kan tillföra när du är kunnig inom ett område.

Jag tycker att det är kul och intressant att Sir Robinson hävdar att vi borde dansa mer i skolan. Jag tror att han har en viktig poäng där. Man utvecklar många positiva egenskaper och färdigheter genom dansen. Låt oss vara mer kreativa och låt oss dansa mer!

3 kommentarer:

Linn sa...

Jag gillar när han säger om lärande att it´s not linear it´s organic. Lärarrollen skulle då kunna liknas vid en trädgårdsmästare..

charlotta wasteson sa...

Det var en fin liknelse!

charlotta wasteson sa...

Bara man inte tänker sig en trädgårdsmästare som skiljer mellan värdefulla plantor och ogräs ... utan en trädgårdsmästare som ömt vårdar och skapar så goda förutsättningar som möjligt för alla sina plantor. Själva växandet får plantorna (/eleverna) sköta själva, men vi trädgårdsmästare (/lärare) ska se till att de får såväl vatten och näring (/information, verktyg och uppskattning) som solljus (/uppmärksamhet) och koldioxid (/syre, kan kanske stå för frihet?). Ja, då funkar väl liknelsen utmärkt! :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...